Archives

Activity Report 2022

Activity Report 2022

Musicians of the Academy 2022

Violin
Kanon Aoki, Mitsuki Ashikaga, Asako Fukuda, Marin Fukuoka, Miyu Kubo, Ryuto Murao, Ryo Shimakata, Mao Shimomiya, Nanami Shiokai, Rion Udo

Viola
Riko Eto, Yuko Hidaka, RachelYui Mikuni, Shiiko Nakamura, Momoka Okada

Cello
Yukie Hirada, Mana Inagaki, Mahiro Kurokawa, Pi-Wei Lin, Kokoro Ryu

Contrabass
Saori Houkabe

◉Tutors

Seiji Ozawa, Sadao Harada, Yoshiko Kawamoto, Julien Szulman

◉Advisor

Tadashi Hori

◉Concerts

2022
July 31 Concert at the Music Hall
August 1 Ozawa Concert at Yamanouchi Junior High School
August 2 Concert at Toppan Hall, Tokyo

◉Program

Smetana: String Quartet No. 1 “From My Life”
Ryo Shimakata, Mao Shimomiya, Momoka Okada, Mahiro Kurokawa

Mendelssohn: String Quartet No. 2 in A minor, Op. 13
(Nanami Shiokai, Kanon Aoki, Shiiko Nakamura, Mana Inagaki

Brahms: String Quartet No. 1 in C minor, Op. 51 No. 1
Miyu Kubo, Rion Udo, RachelYui Mikuni, Pi-Wei Lin

Beethoven: String Quartet No. 3 in D major, Op. 18 No. 3
Asako Fukuda, Marin Fukuoka, Riko Eto, Kokoro Ryu

Debussy: String Quintet in G minor, Op. 10
Ryuto Murao, Mitsuki Ashikaga, Yuko Hidaka, Yukie Hirata

【Strings Ensemble】
Tchaikovsky: Serenade for Strings in C major, Op. 48

◉Photo gallery

※Click to enlarge