Archives

Activity Report 2023

Activity Report 2023

Musicians of the Academy 2023

Violin
Yui Horitake, Sayaka Inada, Yukino Nakamura, Yukiko Okubo, Kiki Shibayama, Mao Shimomiya, Saki Shimomiya, Kaho Tanaka, Tei Tsukamoto, Rion Udo, Honoka Uehara, Hanae Yakuro

Viola
Mizuho Arai, Shiori Eto, Riko Eto, Ayumi Hashimoto, Soichiro Kawabe, Erina Yamamoto

Cello
Ken Kaneda, Sohyeon Kim, Shin-Yen Lai, Pi-Wei Lin, Maya Mori, Mami Warabino

Contrabass
Nozomi Sugimoto

◉Tutors

Seiji Ozawa, Sadao Harada, Yoshiko Kawamoto, Julien Szulman

◉Advisor

Tadashi Hori

◉Concerts

2023
July 30 Concert at the Music Hall
July 31 Ozawa Concert at Yamanouchi Junior High School
August 1 Concert at Toppan Hall, Tokyo

◉Program

Beethoven: String Quartet No. 4 in C minor, Op. 18 No. 4
Yui Horitake, Yukiko Okubo, Shiori Eto, Maya Mori

Ravel: String Quartet in F major
(Saki Shimomiya, Mao Shimomiya, Soichiro Kawabe, Mami Warabino

Mozart: String Quartet No. 14 in G major, K387
Kaho Tanaka, Rion Udo, Erina Yamamoto, Sohyeon Kim

Schumann: String Quartet No. 1 in A minor, Op. 41
Yukino Nakamura, Kiki Shibayama, Mizuho Arai, Ken Kaneda

Bartok: String Quintet No. 2 in A minor, Op. 17
Honoka Uehara, Tei Tsukamoto, Ayumi Hashimoto, Pi-Wei Lin

Mendelssohn: String Quintet No. 1 in E-flat mojor, Op. 12
Hanae Yakuro, Sayaka Inada, Riko Eto, Shin-Yen Lai

【Strings Ensemble】
Grieg: Horberg Suite, Op. 40

◉Photo gallery

※Click to enlarge