Archives

Activity Report 2019

Activity Report 2019

Musicians of the Academy 2019

Violin
Ribon Aida, Shunichiro Fukuda, Asako Iimori, Yoko Ishikura, Sayaka Kagei, Karen Kido, Mai Kinomura, Aoi Saito, Kiki Shibayama, Ayin Sohn, Taiga Tojo, Hua Zhang

Viola
Seong-Woo Jeong, Jung-Min Lim, RachelYui Mikuni, Momoka Okada, Maiko Takimoto, Mingyue Yu

Cello
Mahiro Kurokawa, Misaki Kurokawa, Pi-Wei Lin, Jiaqi Liu, Keina Satoh, Yusuke Yabe

◉Tutors

Seiji Ozawa, Sadao Harada, Yoshiko Kawamoto, Julien Szulman

◉Advisor

Tadashi Hori

◉Concerts

2019
July 27 Concert at the Music Hall
July 29 Ozawa Concert at Shiga Kogen Sogo Kaikan 98
July 31 Concert at Kioi Hall, Tokyo

◉Program

Haydn: String Quartet No. 60 in G major, Op. 76 No. 1, Hob.Ⅲ: 75
Kiki ShibayamaMai KinomuraMomoka OkadaKeina Satoh

Schuman: String Quartet No. 3 in A major, Op. 41 No. 3
(Ribon AidaAsako IimoriJung-Min LimMisaki Kurokawa

Beethoven: String Quartet No.10 in E-flat major, Op. 74 “Harp”
Taiga TojoAoi SaitoRachelYui MikuniJiaqi Liu

Debussy: String Quartet in G minor, Op. 10
Yoko IshikuraAyin SohnMingyue YuMahiro Kurokawa

Mendelssohn: String Quintet No. 2 in A minor, Op. 13
Hua ZhangSayaka KageiSeong-Woo JeongPi-Wei Lin

Brahms: String Quartet No. 2 in A minor, Op. 51 No. 2
Karen KidoShunichiro FukudaMaiko TakimotoYusuke Yabe

【Strings Ensemble】
Mendelssohn: String Octet in E-flat major, Op. 20 1st mov.
Beethoven: String Quartet No. 16 in F major, Op.135 3rd mov.

◉Photo gallery

※Click to enlarge