Archives

Activity Report 2014

Activity Report 2014

Musicians of the Academy 2014

Violin
Ribon Aida, Shunichiro Fukuda, Saki Ishida, Karen Kido, Monique Lapins, Seina Mtsuoka,
Michiru Matsuyama, Kyoko Ogawa, Chikako Sasaki, Ayano Tajima

Viola
Tomohiro Arita, Michiko Fukuda, Xiaoti Guo, Zhangjuan, Tastuya Nanasawa,
Yangzi Wang

Cello
Hang-Oh Cho, Qiele Guo, Yuki Ito, Urara Katsuki, Misaki Kurokawa, Dylan Lee

Tutors

Seiji Ozawa, Machie Oguri, Yoshiko Kawamoto, Sadao Harada

Concerts

July 2014
July 29 Mori no Ongaku-do, Okushiga
July 30 Yamanouchi junior high school
July 31 Tokyo Opera City, Concert Hall

Program

Haydn: String Quartet, Op. 76 No. 1 1st movement
(Vn. Monique Lapins, Chikako Sasaki/ Va. Yangzi Wang/ Vc. Hang-Oh Cho)

Smetana: String Quartet “From My Life” 3rd movement
(Vn. Erika Mitsui, Shunichiro Fukuda/ Va. Michiko Fukuda/ Vc. Dylan Lee)

Beethoven: String Quartet, Op. 59 No. 3 1st movement
(Vn. Ayano Tajima, Seina Matsuoka/ Va. Xiaoti Guo/ Vc. Yuki Ito)

Schubert: String Quartet, Op. 29 “Rosamunde” 2nd movement
(Vn. Karen Kido, Michiru Matsuyama/ Va. Zhangjuan Liu/ Vc. Qiele Guo)

Ravel: String Quartet 1st movement
(Vn. Ryo Kojima, Saki Ishida/ Va. Tomohiro Arita/ Vc. Urara Katsuki)

Beethoven: String Quartet, Op. 127 1st movement
(Vn. Kyoko Ogawa, Ribon Aida/ Va. Tatsuya Nanasawa/ Vc. Misaki Kurokawa)

J.S.Bach: Concerto for Two Violins in D Minor, BWV 1043 2nd movement.
(Solo Violina: Ribon Aida, Kyoko Ogawa,Ensemble: 2014 Seiji Ozawa International Chamber Music Academy Musicians/Conductor: Seiji Ozawa)

Bartók: Divertimento, Sz. 113 -2nd and 3rd movement
(Ensemble: 2014 Seiji Ozawa International Chamber Music Academy musicians/Conductor: Seiji Ozawa)

◉Photo gallery

※Click to enlarge